magellan - we create solutions

Financování závazků

A A A |

Díky této formě dohody získá nemocnice jistotu, že Magellan Česká republika řádně a včas zaplatí závazky věřitelům. Nemocnice přitom obdrží delší dobu splatnosti než činí ta původně dohodnutá s věřitelem. Tato služba umožňuje nemocnici:

  • udržet a rozvíjet původní smluvní vztahy,
  • operativně řídit závazkové vztahy,
  • dojednat prominutí zákonných úroků z prodlení či jiných sankcí.

 

 

 

Nadřazeným cílem je uchování dobrých vztahů mezi dodavateli a zdravotnickými zařízeními, když uplatnění jakéhokoliv finančního produktu projednáváme souběžně s oběma stranami.

Kontakt

Magellan Česká
republika s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: + 420 233 931 678,
Fax: + 420 233 931 677
magellan@magellancr.cz

Nějaké otázky? Zavoláme vám zpět!