magellan - we create solutions

Financování závazků prostřednictvím postoupení pohledávky

A A A |

Tato služba spočívá v dohodě s nemocnicí o podmínkách financování jejího závazku, který by chtěla splácet v delší době, než jí dodavatel může nabídnout. Magellan Česká republika pak jedná s určeným dodavatelem o možnosti odkoupení pohledávek za podmínek, které umožní rozložení splátek na dobu dohodnutou s nemocnicí. Naším základním principem je, že nabyté pohledávky nikdy dále nepostupujeme.

Služba poskytuje:

  • výhodnější podmínky pro nemocnici - Magellan Česká republika jedná obvykle s dodavateli o splatných závazcích většího počtu nemocnic a má tak silnější vyjednávací pozici než každá jednotlivá nemocnice,
  • změnu struktury závazků z vymahatelných na nevymahatelné a z krátkodobých na dlouhodobé (i s dobou splatnosti delší než 12 měsíců),
  • v případě podstatné změny okolností má nemocnice i v průběhu trvání dohody s Magellan Česká republika možnost nového dojednání doby splatnosti.

     

Proces

 

Kontakt

Magellan Česká
republika s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: + 420 233 931 678,
Fax: + 420 233 931 677
magellan@magellancr.cz

Nějaké otázky? Zavoláme vám zpět!