magellan - we create solutions

Financování formou garance za závazky

A A A |

Magellan Česká republika se zaručí dodavateli nemocnice za řádné a včasné splacení závazků nemocnice. V případě, že v době splatnosti nemocnice není schopná své závazky splácet, Magellan Česká republika její závazky uhradí. Tato služba umožňuje:

  • prodloužit splatnost o dalších 45 až 90 dní po původním termínu splatnosti,
  • na základě dlouhodobé smlouvy lze získat garanci Magellan Česká republika za všechny závazky vznikající vůči dodavateli,
  • odstranit riziko vzniku zákonných úroků z prodlení.

 

Nadřazeným cílem je uchování dobrých vztahů mezi dodavateli a zdravotnickými zařízeními, když uplatnění jakéhokoliv finančního produktu projednáváme souběžně s oběma stranami.

Kontakt

Magellan Česká
republika s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: + 420 233 931 678,
Fax: + 420 233 931 677
magellan@magellancr.cz

Nějaké otázky? Zavoláme vám zpět!