magellan - we create solutions

Pro zdravotnická zařízení

A A A |
Naším cílem je umožnit rozvíjení obchodních aktivit dodavatelům a rovněž zjednodušit zdravotnickým zařízením přístup k finančním zdrojům tak, aby mohla rozvíjet svou činnost a zlepšovat péči poskytovanou pacientům.
Realizací projektů finanční pomoci zajišťujeme a vytváříme podmínky zdravotnickým zařízením pro lepší možnost poskytování kvalitnější zdravotní péče, a je to zejména:
  • stabilizace cash flow nemocnice (důležité při např. snížených úhradách od pojišťovny, neočekávaných výdajích apod.)
  • vylepšení ratingu nemocnice
  • vylepšení portfolia závazků nemocnice (změna závazků z posplatných na závazky do splatnosti), tzv. novace závazku!
  • uvolnění finančních prostředků k použití např. pro žádost na EU fondy
  • uvolnění finančních prostředků k použití např. pro nákup technologií a vybavení s nízkou energetickou, personální náročností (budoucí finanční úspora)
  • uvolnění finančních prostředků k použití např. pro vyrovnání závazků, kde nabíhají vysoké penalizační úroky (budoucí finanční úspora)
  • uvolnění finančních prostředků k použití např. k dřívější úhradě úvěru (budoucí finanční úspora)
  • efektivnější alokování finančních zdrojů obecně (změna dodavatele...)
  • garantujeme možnost výhodného splátkového kalendáře (např. splácení po dobu 4-12 měsíců) přizpůsobeného možnostem vašeho zdravotnického zařízení s možností splácení pouze 100% jistiny, bez penále a bez úroků

Kontakt

Magellan Česká
republika s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: + 420 233 931 678,
Fax: + 420 233 931 677
magellan@magellancr.cz

Nějaké otázky? Zavoláme vám zpět!