magellan - we create solutions

Financování prostřednictvím postoupení pohledávky

A A A |

Tato služba spočívá v dohodě s nemocnicí o podmínkách financování jejího závazku, který by chtěla splácet v delší době, než jí dodavatel může nabídnout. Magellan Česká republika pak jedná s dodavatelem o možnosti odkoupení pohledávek za oboustranně výhodných podmínek, které umožní rozložení splátek na dobu dohodnutou s nemocnicí. Naším základním principem je, že nabyté pohledávky nikdy dále nepostupujeme.

Služba poskytuje:

  • výhodnější podmínky pro dodavatele v rámci snižování limitů pohledávek po splatnosti a tím plnění prodejních a motivačních cílů dodavatele,
  • změnu struktury pohledávek z polhůtních na pohledávky do lhůty splatnosti, zároveň pro nemocnici služba představuje změnu z krátkodobých na dlouhodobé závazky (i s dobou splatnosti delší než 12 měsíců),
  • v případě podstatné změny okolností má nemocnice i v průběhu trvání dohody s Magellan Česká republika možnost nového dojednání doby splatnosti a tím pádem jsou pro dodavatele vytvořeny příznivé podmínky pro další dodávky do nemocnice

Kontakt

Magellan Česká
republika s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: + 420 233 931 678,
Fax: + 420 233 931 677
magellan@magellancr.cz

Nějaké otázky? Zavoláme vám zpět!