magellan - we create solutions

Pro dodavatele

A A A |
Naším cílem je umožnit rozvíjení obchodních aktivit dodavatelům a rovněž zjednodušit zdravotnickým zařízením přístup k finančním zdrojům tak, aby mohla rozvíjet svou činnost a zlepšovat péči poskytovanou pacientům.
Naše nabídka se soustřeďuje ve dvou směrech financování konkrétního projektu. Jedná se o financování přímé a nepřímé.

Kontakt

Magellan Česká
republika s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: + 420 233 931 678,
Fax: + 420 233 931 677
magellan@magellancr.cz

Nějaké otázky? Zavoláme vám zpět!